Út a céljai eléréséhez...

MATRIX Felnőttképzési intézmény képzései

GINOP-6.1.2.-15

GINOP-6.1.2.-15 azonosító számú ”Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt A GINOP 6.1.2. projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára a digitális alapkompetencia fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. A kompetenciafejlesztésnek a motivációt erősítő szemléletformálással is párosulnia szükséges, mivel a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra is visszavezethető. A GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében 2017. októberéig legkevesebb 100 000 fő kap lehetőséget, két különböző szintű képzési program elsajátítására a konvergencia régiókban. A projekt kiemelt célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A támogatás összege fejenként maximum 70 000 forint, a képzéseken való részvételhez nincs szükség önrészre. A projektet konzorcium valósítja meg, melynek tagjai a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A program keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlat orientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatóak. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy minimum 50.000 fő általános iskolai (8 osztály) vagy alapfokú részszakképesítésben szerzett végzettséggel rendelkezőt támogasson, amely csoportból 40.000 főnek a képzések eredményes elvégzését követően tanúsítványt kell szereznie.

GINOP-6.1.2.-15

Céges képzések

Számos pályázati kiírás lehetőséget biztosít vállalkozásoknak, cégeknek arra, hogy idegen nyelvi készségeinek fejlesztését, vezetői és munkatársi szinten is támogatott formában valósítsák meg. Az elmúlt években több tucat cégnek nyújtott Nyelviskolánk nyelvi képzést, pályázati finanszírozás keretében. Számos cégvezető azért választotta Képzőintézményünket a nyelvi képzés megvalósításához, mert elkészítettük számukra a pályázatot, magas szakmai színvonalon megtartottuk a képzést, folyamatosan menedzseltük a pályázatot a megvalósítás időszakában, és vállaltuk a támogatás lehívását is, mindezt díjmentesen.

Céges képzések

Társalkodó nyelvvizsgáról

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003. február 10-én a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett kétnyelvű társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből. Az egyes szintek és az azokon elvárt készségek és nyelvismeret meghatározásakor a vizsgarendszer az Európa Tanács ajánlásait vette figyelembe.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) - 2014. januárban az a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett angol EGYNYELVŰ társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert, - 2014. márciusban a német EGYNYELVŰ társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. A vizsgarendszer általános, egynyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol nyelvből.

KJF Nyelvvizsga

Kapcsolat

MATRIX CBS Kft.
Pulcz utca 3-2
Szeged
H-6724
Tel: +36 70 327 2146

Kérdése van?

MATRIX A TWEETEREN...